ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Παιδικά τμήματα Γαλλικών (Preparatoire) και Γερμανικών (Kindergarten) για μαθητές Γ’ και Δ’ δημοτικού σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή!!! 
Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση της 2ης ξένης γλώσσας μαθαίνοντας με ευχάριστο τρόπο να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν! 
Το μάθημα γίνεται με βιβλία άριστης ποιότητας σε συνδυασμό με σύγχρονο διαδραστικό υλικό. 
Σκοπός μας είναι το παιδί να αγαπήσει την ξένη γλώσσα ήδη από τα πρώτα βήματα εκμάθησής της!!