Πιστοποίηση ECDL

Τα κέντρα μας διαθέτουν ευέλικτα ολιγόωρα σεμινάρια σε προνομιακή τιμή για την απόκτηση της πιστοποίησης του ECDL.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα την πιστοποίηση ECDL στις ενότητες:
1. Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word)
2. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer-Microsoft Outlook)
Τα σεμινάρια ξεκινούν άμεσα με την εγγραφή σας με ωράριο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.
Η προσφορά ισχύει από 20/1/2020 έως 29/2/2020.