Εσωτερικός Κανονισμός των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Β.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 • Η σχολική χρονιά αρχίζει  1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και  τελειώνει   20 - 31 ΜΑΙΟΥ ανάλογα με το πρόγραμμα εξετάσεων των δημοσίων σχολείων.
 • Οι  διακοπές και οι αργίες καθορίζονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή ή της καθηγήτριας (αρρώστεια, έκτακτη ανάγκη κ.λ.π.) γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το μάθημα να αναπληρώνεται.
 • Μετά από κάθε απουσία του μαθητή ή μαθήτριας, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους μετά από κάθε γραπτή εξέταση με ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο παραδίδεται στο μαθητή. Ο έλεγχος προόδου με τη συνολική βαθμολογία παραδίδεται επίσης στον μαθητή σε τακτές ημερομηνίες 3 φορές το χρόνο. Ο έλεγχος προόδου επιστρέφεται υπογεγραμμένος από τον γονέα/κηδεμόνα μέσω του μαθητή στον καθηγητή του τμήματος.
 • Στο τέλος της σχολικής περιόδου, όλοι οι μαθητές παίρνουν τον τελικό έλεγχο με τη συνολική βαθμολογία για την τάξη που παρακολούθησαν.
 • Στους αδύνατους μαθητές παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν συνεννοήσεως με τους γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν παραμονής του μαθητή στο χώρο μας πριν ή μετά το μάθημα, για μελέτη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αν το επιθυμείτε ή αν υπάρχει προσωρινή βλάβη στον υπολογιστή/laptop του σπιτιού, έτσι ώστε ο μαθητής να μην παραμελεί την μελέτη του με το iebook.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

 • Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί κάποιος άλλος τρόπος πληρωμής των διδάκτρων (πχ. πιστωτική κάρτα, προεξόφληση κλπ), τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 προκαθορισμένες δόσεις

1η ΔΟΣΗ:  από 1 εως 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2η ΔΟΣΗ:  από 1 εως 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

3η ΔΟΣΗ:  από 1 εως 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

4η ΔΟΣΗ:  από 1 εως 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

 • Σε  περίπτωση  αδυναμίας  πληρωμής  των  διδάκτρων  μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το λογιστήριο για να διακανονιστεί εκ νέου η οφειλή.
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να εξοφλήσει τα δίδακτρα που αναλογούν στο διάστημα που φοίτησε ο μαθητής.
 • Εάν ο μαθητής απουσίασε ακόμα και δικαιολογημένα για ένα διάστημα, δεν αφαιρείται μέρος των διδάκτρων.Τα δίδακτρα αφορούν ολόκληρη τη σχολική χρονιά.
 • Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη γραμματεία του σχολείου.
 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια των καθηγητών ή καθηγητριών, των συμμαθητών και συμμαθητριών τους.
 • Οι μαθητές που προκαλούν φθορές στους τοίχους, τα θρανία ή γενικά προξενούν ζημιές στην υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου, αποβάλλονται και υποχρεώνονται να πληρώσουν για την φθορά.
 • Η προσέλευση στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται 2 - 3 λεπτά πριν αρχίσει το μάθημα.
 • ΄Ολοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα τακτικά tests σύμφωνα  με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής σε ένα test, ο μαθητής πρέπει να συνεννοηθεί  με την γραμματεία έτσι ώστε να μπορέσει να γράψει το test μία άλλη μέρα. Κανένας μαθητής δεν απαλλάσσεται από τα προγραμματισμένα tests λογω ασθένειας ή απουσίας.