Αγγλικά Ειδικότητας
Αρχική  /  Αγγλικά Ειδικότητας

Μια Πρωτοποριακή Λύση

Πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα πιστοποιητικά:

Ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλουν στη βελτίωση των Αγγλικών ειδικότητας.

Συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζουν συνεχή απασχόληση.

Εξασφαλίζουν ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τη βασική Αγγλική ορολογία που απαιτεί το επάγγελμά τους.

 

Πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας

Δύο πιστοποιητικά αγγλικών ειδικότητας χορηγούνται από το University Of Greenwich:

1. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:

Απονέμεται στο σπουδαστή Αγγλικών Ειδικότητας που ολοκληρώνει με επιτυχία δύο βασικές προϋποθέσεις: την παρακολούθηση του 50ωρου σεμιναρίου και την δημιουργία γλωσσικού πορτοφόλιο στην ειδικότητα που έχει επιλέξει. Το πορτοφόλιο περιλαμβάνει: 21 quizzes, 3 tests, 20 εργασίες κατανόησης γραπτού λόγου και 3 ηχογραφημένες συνομιλίες σχετικές με την ειδικότητα σπουδών.

2. Πιστοποιητικό Διαδικτυακής Εξέτασης:

Απονέμεται στο σπουδαστή Αγγλικών Ειδικότητας που θα περάσει με επιτυχία οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες εξειδικευμένες εξετάσεις.
Τα πιστοποιητικά χορηγούνται από το UNIVERSITY OF GREENWICH. Η επαρκής γνώση των Αγγλικών ειδικότητας αποδεικνύεται στην αγορά εργασίας με την απόκτηση του πιστοποιητικού εξέτασης.

 

Οι Εξετάσεις

Περιγραφή των εξετάσεων
  • Κάθε διαδικτυακή εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτών και περιλαμβάνει 5 μέρη:

Μέρος 1: Ακουστική κατανόηση
Μέρος 2: Λεξιλόγιο/Ορολογία
Μέρος 3: Κατανόηση γλωσσικών λειτουργιών
Μέρος 4: Κατανόηση κειμένων
Μέρος 5: Γνώση γραπτού λόγου

  • Η εξέταση εστιάζεται σε συγκεκριμένες έννοιες και λειτουργίες, λεξιλόγιο και ορολογία, τρόπους επικοινωνίας, κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση και γνώση γραπτού λόγου, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα σπουδών.
  • Η εξέταση είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στα Αγγλικά Ειδικότητας των επαγγελματικών σχολών, τεχνολογικών κολεγίων, ιδρυμάτων και πανεπιστημίων.
  • Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

International Vocational English Link

International Vocational English