Τμήματα Γερμανικών
Αρχική  /  Τμήματα Γερμανικών

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

Οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την γερμανική γλώσσα με τον πιο ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας. Το μάθημα γίνεται με βιβλία άριστης ποιότητας  σε συνδυασμό με σύγχρονο διαδραστικό υλικό. Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν, παρακολουθούν βίντεο και τραγουδούν στα γερμανικά.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Σε αυτό το επίπεδο εμβαθύνουμε περισσότερο στη γραμματική και στο συντακτικό χρησιμοποιώντας το αναγνωστικό βιβλίο καθώς και το βιβλίο ασκήσεων. Η εκμάθηση του λεξιλογίου γίνεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο το γλωσσάριο έτσι ώστε οι μαθητές να προφέρουν σωστά τις λέξεις. Ο μαθητής τελειώνοντας την δεύτερη τάξη γερμανικών, είναι σε θέση  να κατανοεί δυσκολότερα κείμενα και να συνομιλεί με μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου στη γερμανική γλώσσα.

ΕΠΙΠΕΔΟ C

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές εμπλουτίζουν πολύ περισσότερο το λεξιλόγιό τους και διδάσκονται καινούρια γραμματικά φαινόμενα συνεχίζοντας να δουλεύουν με πλούσιο διαδραστικό υλικό. Αυτή η τάξη προετοιμάζει τους μαθητές για το πρώτο τους πτυχίο Β1 με ειδικά στοχευόμενο υλικό που αφορά στη κατανόηση κειμένων, στο ακουστικό, στις εκθέσεις και στο προφορικό (δηλαδή στις 4 ενότητες του πτυχίου Β1 Goethe Institut). Έτσι οι μαθητές έχουν ήδη μια πλήρη εικόνα του πτυχίου που θα δώσουν την επόμενη χρονιά.

ΕΠΙΠΕΔΟ Ε (ΠΤΥΧΙΟ Β1)

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές δίνουν τις εξετάσεις τους για το πρώτο βασικό πτυχίο της γερμανικής γλώσσας Β1 Goethe Institut. Η προετοιμασία τους γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς με εξειδικευμένα βιβλία. Το διαδραστικό υλικό συνεχίζει να συνοδεύει τους μαθητές και σε αυτή την τάξη, όπου πλέον είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό υλικό στη γερμανική γλώσσα χωρίς υπότιτλους.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΙΤ 1 (1η χρονιά προετοιμασίας Β2)

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής βάζει τις βάσεις του για το αμέσως επόμενο πιο δύσκολο πτυχίο μετά το Β1. Διδάσκεται καινούρια γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και η εκμάθηση του λεξιλογίου γίνεται πιο απαιτητική. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται με ειδικά στοχευόμενο υλικό για τις εξετάσεις της επόμενης χρονιάς του Β2 Goethe Institut.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΙΤ 2 (επίπεδο Β2)

Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το πτυχίο Β2. Συνεχίζει να δουλεύει εντατικά τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που αφορούν στις δύο ενότητες γραμματικών και συντακτικών γνώσεων εξέτασης του Β2. Επίσης η προετοιμασία ολοκληρώνεται πλήρως για το γραπτό και προφορικό λόγο εξέτασης Β2 Goethe Institut.

ΕΠΙΠΕΔΟ KLEINES C1

O μαθητής σε αυτό το επίπεδο περνάει σε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Εμπλουτίζει και τελειοποιεί ακόμη περισσότερο τις γραμματικές του και λεξιλογικές του γνώσεις και μέσα σε ένα χρόνο προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του Kleines/ C1 Goethe Institut.