Πιστοποιήσεις
Αρχική  /  Πιστοποιήσεις

Πιστοποιησεις Γερμανικων

Όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία επιπέδων B1, B2, C1, C2.

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B2)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C2)